IN Blog
29 mei, 2021
IN Blog
29 mei, 2021

Veel leerlingen kregen havo wiskunde A examen niet op tijd af

Maarten Müller

Rood aangelopen hoofden, stuurse blikken. Na afloop van het examen sprak ik veel leerlingen die niet op tijd klaar waren. Een mini enquête op de populaire Facebook groep ‘Leraar wiskunde’ gaf hetzelfde beeld. Omdat ik voor ExamenFit alle examenvragen van de afgelopen jaren heb geanalyseerd, ben ik in de cijfers gedoken. Wat kan de verklaring zijn dat dit examen langer duurde dan andere jaren?

Het ligt voor de hand om het op de leerlingen te schuiven. Vanwege corona is er veel leerachterstand opgelopen, dus is het niveau van de leerlingen gedaald. Maar dit lijkt me te makkelijk, want er is juist in de voorbereiding op de examens veel extra gedaan voor de examenleerlingen. Zou de oorzaak ook kunnen liggen in de opbouw van het examen?

Lees verder onder het blok waarin we examendocenten Wiskunde A uitnodigen ons te helpen.

Probeer ExamenFit vrijblijvend uit

Ervaar zelf het gemak van maatwerk. Registreer je voor een gratis proeflicentie.
Al meer dan 250 examendocenten doen mee. Jij toch ook?

Belangrijkste onderwerpen

In onderstaand diagram staan de percentages van de belangrijkste onderwerpen van de havo wiskunde A examens vanaf 2017. De groene onderdelen zijn de onderwerpen die meestal goed te trainen zijn in relatief korte tijd. De blauwe onderdelen vragen om meer probleem oplossend vermogen en het vermogen om abstract te redeneren.

Voorspelbaar examen

Wat meteen opvalt als je naar de cijfers kijkt, is dat de onderwerpen van de examens van afgelopen jaren behoorlijk gelijk gebleven zijn. Alleen 2018-I was een flinke uitzondering. Daar blijft na het optellen van de onderwerpen nog een flink percentage over. De punten van die laatste procenten, waren te verdienen met zelf grafieken tekenen en redeneren over formules. Dit vraagt ook veel inzicht. 2021-I was dus geen uitzondering, de afgelopen jaren waren een goede voorspeller voor de verdeling van dit jaar.

Veel inzicht nodig

Wat verder opvalt is dat gegevens verwerken uit tabellen, grafieken en teksten en de overige statistiek dit jaar opnieuw ongeveer de helft van het examen innamen. Hoewel dit in lijn is met eerdere jaren, is dit wel een onderwerp waar leerlingen die minder inzicht hebben extra veel moeite mee hebben. Dit onderwerp laat zich namelijk lastig trainen. In de lesmethodes komt dit onderwerp niet erg sterk naar voren, het is vooral iets dat in de examenvragen zit.

Examenvragen oefenen

Wat kunnen we nu met deze examenanalyse? Voor het tweede tijdvak lijkt het verstandig om leerlingen enerzijds te laten oefenen met de basisvaardigheden. Dit kan prima met de methodes, maar ook heel goed met oude examenvragen. De leerlingen bij wie de trainbare vaardigheden op orde zijn, kunnen daarentegen niet zo goed uit de voeten met de methodes. Zij zullen vooral moeten oefenen met oude examenopgaven.

ExamenFit gebruiken?

Veel scholen gaan extra ondersteuning organiseren in de korte periode tussen de uitslag en het tweede tijdvak. Een aantal gaan ExamenFit gebruiken, ik ben benieuwd wat hun ervaringen zijn. Nog meer scholen gaan in juni proeflessen geven met hulp van ExamenFit, voor het voor-examenjaar. Door al vroeg te beginnen met het oefenen met examenvragen, krijgen leerlingen langer de tijd om hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Hopelijk komt dat ten goede van de examenuitslagen van 2022.

Voetnoot

In de legenda staat een korte omschrijving van de onderwerpen. Hieronder een nadere toelichting

Herleiden: omschrijven van algebraïsche uitdrukkingen
Kwalitatief redeneren: Redeneren over stijgen en dalen en grenswaarden aan de hand van een formule
Lineair verband: Lineair verband herkennen, richtingscoëfficiënt berekenen en formule opstellen, inter- en extrapoleren
Exponentieel verband: Exponentieel verband herkennen, groeifactor berekenen en formule opstellen, inter- en extrapoleren
GR: Werken met de grafische rekenmachine bij grafieken (inclusief achteraf afronden)
Formuleblad: Formuleblad gebruiken bij statistiek
Overige statistiek: Inzichtelijke vragen m.b.t. statistiek
Gegevens verwerken: Gegevens verwerken uit tabellen, grafieken en tekst en waarden in formules invullen

Maarten Müller

Wiskunde(onderwijs) fanaticus die iedereen in dit fanatisme mee probeert te krijgen.

Maarten Müller

Wiskunde(onderwijs) fanaticus die iedereen in dit fanatisme mee probeert te krijgen.